4 Nisan 2017 Salı

Klora alternatif yüzme havuzu dezenfeksiyon sistemleri

BROM
Brom da tıpkı klor gibi halojenler grubunun bir üyesi olup,suyla olan reaksiyon klorunkine benzer. Ancak, serbest ve bağlı bromun dezenfeksiyon aktiviteleri birbirinden az değildir. Bu nedenle bromaminlerin havuz suyunda ayrıca takibine gerek yoktur. Bromun havuz suyuna uygulanışı iki şekilde olur.
-Brom sıvısı (profesyonel eğitimli bir işletmeci tarafından uygulanmalıdır ).
-Bromo klorodimetilhidantoin tabletleri 

Brom sıvısı ile dezenfekte edilen havuzlarda, 1 5 mg/lt ve 3.5 mg/lt arasında bir brom bakiyesi temin ve muhafaza edilmelidir. Bromoklorodimetilhidantoinle dezenfekte edilen havuzlarda,brom bakiyesi 2.0 mg/lt ile 4.0 mg/lt arasında muhafaza edilmelidir. Yarı ve tam umuma açık havuzlarda bu oran 4 ile 6 mg/lt arasındadır. Bu işlemden sonra,suda artık olarak kalan bileşik dimetil hidantoindir. Bu maddenin sudaki bakiyesinin 200 mg/lt seviyesine gelmemesi tavsiye edilir. Ancak ölçüm için gerekli test aleti halen piyasada mevcut değildir.

OZON
Yüzme havuzu dezenfeksiyonunda ozon normal olarak klorla birlikte kullanılır. Son derece güçlü oksidan bir ajan olarak ozon sudaki organik kirlerin ve yüzücülerden, gelen diğer yabancı maddelerin yok edilmesinde son derece etkindir. Ancak suda kalış süresi kısadır. Klorun birlikte uygulanmasının sebebi,suda olabilecek anlık bulaşmaların önlenmesine yönelik tampon oluşturmaktır. Yüzücülerden kaynaklanan kirlenme, ozon tarafından büyük ölçüde yok edildiğinden, serbest klor bakiyesi kolaylıkla muhafaza edilir ve bağlı klor konsantrasyonu minimize edilir. Ozon, havuz sirkülasyon sistemi içerisinde tesis edilen bir sistem ile üretilir. Sistemin dizaynı her durum için aynı olabilmesine karşın,iki temel metod kullanılabilir.

a) Ozon gidericili sistemler:
Bu sistemlerde,ozon sirküle eden suyun bir kısmına veya tamamına dozlanır. Ozon jeneratörü, suya 0.8 ile 1 mg/lt arasında ozon dozlar ve en az bir iki dakikalık temas süresi sağlanır. Toplam debinin bir kısmına dozlama yapılan sistemlerde by-pass geçen debi toplam havuz suyu hacminin 24 saat içinde geçmesine müsaade edecek kapasitede olmalıdır. Temas süresinden sonra,suda kalan ozon,suyun ozon giderici bir sistemden geçirilmesi ile giderilir.
b)Ozon gidericisiz sistemler:
Bu sistemlerde, ozon sirkülasyon sistemine son derece düşük dozlarda uygulanır ve bu nedenle havuza geri dönen sudaki ozon miktarı oldukça düşüktür. Jeneratörün uyguladığı doz 0.05 ile 0.1 mg/lt mertebesinde olup by-pash veya by-passız met odlar kullanılabilir. Her iki haldede, sistemin dizaynı havuza geri dönen suda ozon seviyesinin 0.05 mg/lt seviyesini geçmeyecek şekilde olmalıdır. 

METAL İYON JENERATÖRLERİ
Bu jeneratörler, havuz sirkülasyon sistemine monte edilen elektrolitik cihazlardır. Suya bakır ve gümüş iyon uygulanmasını sağlarlar. Farklı ürünlerin dizaynı ve çalıştırma koşullarının değişiminden kaynaklanan farklı uygulamalar da vardır. Örneğin, bunların bir kısmı klor gibi ikincil bir dezenfeksiyon ajanıyla birlikte kullanılır. Sonuç olarak metal iyon jeneratörleri hakkında belli standartlar oluşturmak güçtür.

ORGANİK BİYOSİTLER
Organik biyositler bakteriyostatik özellikleri olan sentetik bileşikler veya formülasyonlardır. Oksidasyon özellikleri olmadığından normal olarak bir oksidasyon ajanı ile birlikte kullanılırlar. Organik biyosit formülasyonu polimerik biguanit esaslıdır. Bu madde kullanıldığında suda 50 mg/lt lik bir konsantrasyon sağlanmalı ve 25 mg/lt nin altına düşmesine izin verilmemelidir. Bu ürün normal olarak periyodik hidrojen peroksit dozlarıyla birlikte uygulanır. Hidrojen peroksit yosun kontrolü ve yüzücülerden kaynaklanan kirlenmelerin yok edilmesine hizmet eder.

ULTRA-VIYOLE IŞIMASI
Havuz suyu dezenfeksiyonu ,sirkülasyon sistemi üzerine monte edilen bir ultraviyole ışık kaynağının içerisinden suyun geçirilmesi suretiyle yapılabilir.Bu tip sistemlerde, ışımanın doğru dalga boyunda ve yeterli şiddette olması sonuç alınması bakımından önemlidir. Bu sistemde, dezenfeksiyon anlık olup suda herhangi bir tampon bakiye kalmaz. Bu yüzden mutlaka ikincil bir tampon oluşturacak dezenfeksiyon ajanı ile birlikte kullanılmalıdır. UV ampullerinin içinde bulunduğu kuvart kılıfların ışık geçirgenliğinin muhafazası için sürekli temiz kalmaları gerekir. Bu amaçla cihazın,otomatik kılıf temizleyici bir sistem ile tesisi gereklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...