2 Ekim 2015 Cuma

Karbondioksit (CO2) ile pH kontrolü

Karbondioksit ile pH kontrolü
Alkali suların pH değerini düşürmek için çevre dostu karbondioksit teknolojisi hakkında teknik bilgi


Karbondioksit mineral asitlere karşı

Uzun yıllardan beri, sülfürik asit maddesi, su arıtma tesislerinde, alkalinitiyi kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bu madde gerçekten işe yaramasına rağmen, ciddi potansiyel problemleri de, beraberinde getirmektedir. Sülfürik asit uygulanması ve kontrol edilmesi çok zor olan bir maddedir. Taşınması ve stoklanması ciddi olarak tehlikeler arz eder. Kullanıldığı yerde, güvenlik duşlarının tesis edilmiş olması ve kullanıcı personelin, özel koruyucu ekipman ve giysiler giymiş olması, bir zorunluluktur. 
Oldukça korozif olan bu asit, özel borulama tesisi ve ekipmanlarının kullanımını gerektirir. Tesisatında düzenli bakım ve aşınan parçalarının anında değişimi şarttır.
Bunun yanı sıra karbondioksit, taşınması, depolanması kullanımıetkinliği ve çevreye olumsuz etkilerinin olmaması açısından, güvenlidir.
Kimya bilimi

Karbondioksit, suda çözüldüğünde, zayıf bir asit formu olan, karbonik asiti üreten bir gazdır. Bu karbonik asit, kostik soda, sodyum karbonat, suda çözülmüş kireç gibi alkali maddelerle çok hızlı bir şekilde reaksiyona girerek onları doğal karbonat ve bikarbonat tuzlarına çevirir.


CO2 + H2O : H2CO3
H2CO3 + 2NaOH : Na2CO3 + 2H2O
H2CO3 + Na2CO3 : 2NaHCO3

Karbonik asit, suyun içerisinde, reaksiyona girmeye hazır pozitif yüklü H+ ve negatif yüklü HCO3- iyonları formunda bulunan, zayıf bir asittir. Bu iyonlar, suda bulunan ve suyu alkaliye çeviren iyonlarla, derhal reaksiyona girer.

pH Kontrol Sistemi

Karbondioksit gazı, pH değeri yükselmiş yani alkaliye dönmüş olan suya, basınçlı bir tank ya da tüp gibi muhafaza edildiği yerinden, bir difüzör aracılığı ile gönderilir. Karbondioksit bu difüzörden ufak kabarcıklar şeklinde suya karışır. Bir pH ölçüm probu, karbondioksit gazının suya verildiği noktadan sonra tesis edilerek gazın suya karışımı ve reaksiyonu test edilir. Ayrıca kullanılacak olan bir pH kontrol manifoldu ile gazın akışı düzenlenerek, işletmeci personelin gözetimi altında sistemin, yüksek etki ve güvenle çalışması sağlanır. Eğer mevcut bir otomatik pH kontrol sisteminiz varsa, sülfürik asitten, karbondioksite dönüşümde, bu mevcut ünite aynı şekilde kullanılabilir.

Gazın Temin Şekli

Yüzme havuzları gibi ufak çaplı gereksinimler için, karbondioksit standart olarak 5, 10 ya da 30 litrelik çelik tüplerde temin edilebilir. Büyük hacimli ihtiyaçlar ise, basınçlı tankerler vasıtası ile taşınarak getirilir ve tesisinizde mevcut bulunan, bu işe uygun imal edilmiş, karbondioksit tanklarında depolanabilir.

Karbondioksit ile pH Kontrolünün Yararları

Güvenli kullanım: Suda bulunmayan karbondioksit gazı inert -yani atıldır-, korozif ve aşındırıcı değildir. Karbondioksit, suda çözüldüğü zaman aktif hale geçer. Atmosferde güvenle dağılır ve yok olur ve bu nötürleşme esnasında, geride herhangi bir artık madde bırakmaz. Bundan dolayı karbondioksit, metal ekipmanlara zarar vermez ve özel bir alaşım metal ya da plastikten mamul borulama sistemi de gerektirmez.
Ayarlama hassasiyeti: Karbondioksitle pH kontrolü, mineral asitlerle yapılan işlemden çok daha iyidir. Bunun nedeni karbondiosidin, aşırı asit ilavesi gibi, hata risklerini asgariye indiren, zayıf bir asit oluşturması ve alkali maddelerle çok hızlı bir şekilde reaksiyona girmesidir.
Az bakımlı sistem: Sistem, genellikle basınç altında çalışan ve hareketli olduğu için çok fazla aşınan parçalardan oluşmadığı için, az bakımla uzun yıllar ve emniyetle kullanılır.
Esneklik: Karbondioksidin enjekte edilme hızı, değişen sistem gereksinimlerine göre, çok çabuk ve etkin bir şekilde ayarlanabilir.
Çevreci: Hidroklorid asit (HCl) ve Sülfürik asit (H2SO4) gibi, çevre kirlenmesi yaratan maddeler artık kullanılmadığı için, sistemin çevre ve insan sağlığına katkısı, göz ardı edilemez.

Detaylar için, http://ecosmarteturkiye.com web sistemiz aracılığı ile, firmamızla temasa geçebilirsiniz.

Sağlıklı bir çevre için, doğru ve etkin uygulama.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...