29 Temmuz 2015 Çarşamba

Klor hakkında bazı çarpıcı gerçekler

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için, sıvı ve toz formda, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kulladığımız klor maddesi konusunda bugüne kadar yayınlanmış bazı bilimsel makale ve yayınlardan alınan bazı kısa bilgileri bilgilerinizi sunarız.

  • Klor ile dezenfeksiyon halen ülkemizde en yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon yöntemidir. Bununla beraber suya klor ilave ile kanser yapan bileşikler dahil olmak üzere, zararlı bir takım maddeler meydana gelebileceği yeni anlaşılmaya başlamıştır. (Prof. Dr. Yılmaz Muslu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, "Su Temini ve Çevre Sağlığı")
  • Kimyasal dengeli havuz suyu ve 2.0 mg/L serbest klor oranına karşın, Cryptosporidium parvum'u nötralize etmek 4 gün kadar sürebilir. Cryptosporidium parvum şiddetli ishale yol açar ve havuz suyundan bulaşır. (CDC - Emerging Infectious Diseases)
  • Tahlil edilen 282 havuzdan, klor düzeyi 2.0 mg/L den fazla olan havuzların %50' sinden fazlasında, E. Coli ve Pseudonomas bakterileri bulundu. (Dr. Peter Gaffney, Professor of Microbiology at Georgia State University, "Microbiological Evaluation of Swimming Pools in Fulton County Georgia")
  • Illinois Halk Sağlığı Araştırmacısı, Linda Berrafato' ya göre: "Havuzlardaki yüksek bakteri ve virüs düzeylerinden dolayı, yüzücüler yüzmeyenlere göre, çok daha fazla göz, kulak ve cilt iltahaplarına maruz kalırlar."(USA Today)
  • Yüzme havuzlarında kullanılan klorun yan ürünlerinin (trihalometanlar) teneffüs edilmesi, özellikle küçük çocuklarda, yüzme astımına sebep olmaktadır. (Reuters Health; Toxicology Letters, 72)
  • Klor kullanımının yan ürünleri, karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sistemi problemlerine yol açar. Ayrıca kanser riskini de arttırır. (EPA-Safe Water Regulations)
  • Sudaki klor (Cl2 veya ClO2) ya da kloraminler göz ve burun tahrişlerine, mide rahatsızlıklarına ve anemiye neden olurlar. (EPA-Safe Water Regulations)
  • 2000 yılında havuz sularından doğan salgın hastalıkları 2 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında, %228 arttı. (Centre for Disease Control)
  • Havuzların dezenfeksiyonu için kullanılan klora karşı dirençli mikropların çoğalması, 1980' li yılların ortasından beri ishalin sürekli artmasına neden oldu. (Michael Beach, CDC medical epidermiologist)
  • "Ciltten emilen klor, EPA (Çevre Koruma Dairesi) tarafından ilk 10 kanserojen madde takip listesine alındı."(The Washington Post, June 1994)
Bu çarpıcı gerçekler, kimya mühendisi Sn. Said Güllüoğlu' nun "Havuz, çocuk ve dezenfeksiyon" adlı kitabından alınmıştır. Ayrıca kendileri derler ki "İyi bir dezenfeksiyon, pahalı kimyasallarla değil, doğru kullanılan kimyasallar ile yapılır."
Kendisine bu değerli çalışması için çok teşekkür ediyoruz.
Klor ve kimyasalların zararlarından korunmak ve uzak durmak için, klor ve kimyasalsız havuz dezenfeksiyon sistemleri ve kontrollü ve otomatik olarak, havuza katılan tuzdan, klor üreten tuzdan klor jeneratörleri konusunda bilgi almak için, bizimle temasa geçiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...