18 Eylül 2015 Cuma

Yeni Yüzme Havuzu Türk Standartı TS13661 hakkında

"Umumi kullanıma açık yüzme ve terapi havuzu tesisleri için kurallar" başlığı altında, 30.04.2015 tarihinde, daha önceki mevcut standart olan TS11899 yerine, TS13661 nolu Türk Standardı standardı yürürlüğe girmiştir.


Bu talimat, umumi kullanıma açık yüzme ve terapi havuz tesislerinin yapısal, mekanik ve teknik özellikleri, işletmecilik, havuzlarda çalışan teknik personel ile ilgili özellikleri ve güvenlik ile ilgili kuralları kapsar.

Konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bu standardı TSE' den ücreti mukabilinde temini mümkündür.

Bu standardın "Ek 8 Yüzme ve Terapi Havuzlarında İzin verilen Dezenfektanlar" başlıklı açıklamasına göre, umumi kullanılan, otel, motel, tatil köyü, yüzme ve spor tesisleri, konut siteleri gibi işletmelerin yüzme havuzlarında, dezenfeksiyon için kullanabilinecek dezenfektan maddeler, aşağıda listelenmiştir.

  • Ek 8.1 - Basınçlı kaplarda klor gazı
  • Ek 8.2 - Uygulama yerinde sodyum klorit çözeltisi (tuz çözeltisi, deniz suyu, tuzlu su) elektrolizi yoluyla üretilen klor gazı ya da hidroklorik asit.
  • Ek 8.3 - Sodyum hipoklorit çözeltisi
  • Ek 8.4 - Uygulama yerinde sodyum klorit (tuz çözeltisi, deniz suyu, tuzlu su) çözeltisinden veya tuzlu sudan elektroliz yolu ile üretilen sodyum hipoklorit çözeltisi
  • Ek 8.5 - Kalsiyum hipoklorit (Ca(OCl)2) granül ya da tablet şeklinde en az %65 kalsiyum hipoklorit ve %5 - %10 su oranıyla
  • Ek 8.6 - Tuz içerikli filtre edilmiş suyun inline çalışması sırasında elektrolizi yoluyla elde edilmiş hipoklorik asit / hipoklorit çözeltisi
DİKKAT: Bu listeden görüleceği üzere, stabilizatörlü, yani siyanürik asit ihtiva eden, toz ve tablet formunda satılan Di-Klor %56 ve Tri-Klor %90 maddesinin, umumi kullanıma açık yüzme ve terapi havuz tesislerinde kullanımı yasaklanmıştır.

Hazır sıvı klor (sodyum hipklorit) ve tuzlu suyun elektrolizi yolu ile sıvı klor üreten, tuz klor jeneratörleri, yani tuz klorinatörlerinin kullanımı, önerilmiş ve desteklenmiştir. 
Sağlıklı yüzme havuzları, ancak insanları mutlu edebilir! Kalın sağlıcakla


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...